Les médaillés de Sainte-Hélène   PROPOSITION D'AIDE : 

Ce forum permet de vous informer sur les départements sur lesquels nous n'avons pas de dépouillement en cours. Si vous pouvez nous aider sur ces départements, inscrivez-vous par le biais du forum.
Trouvé dans l'archive de la commune
Envoyé par: Bauduin Robert (Adresse IP journalisée)
Date: mer. 30 janvier 2008 22:42:10

Heden, den??? 1858, ten twee uren namiddag, is voor ons burgemeester der gemeente Wijshagen, provincie Limburg, verschenen Bartholome Renkens, geboren te Opitter den vierden juny zeventien honderd zeven en tachtig, oud zeventig jaren, wonende te Wijshagen, die van 1792 tot 1815 heeft gediend in de groote Armée van keizer Napoleon den I en krachtens besluit van Napoleon den III, dato 12n Augustus 1857 is ingeschreven op de groote keizerlijke kanselarij van het legioen van eer, onder nummer 10502 welke heden op eene plegtige wijze, de Medaille van St Hélene, met het brevet van inschrijving op de groote kanselary van een, uit de handen van den burgemeester heeft ontvangen.

Waarvan wij dit tegenwoordige proces verbael hebben opgemaakt op jaer maand en dag als boven en na gedane voorlezing heeft de komparant hetzelver met ons geteekend


ANNO DOMINI 1874 DIE 17 AUGUSTI, OMNIBUS MORENTIUM SACRAMENTIS MUNITUS, IN DOMINO OBIIT AETATIS 87 ANNORUM, BARTHOLOMEUS RENCKENS VEDUUS MARIAE HELENAE JANSSEN


Re: Trouvé dans l'archive de la commune
Envoyé par: stehelene (Adresse IP journalisée)
Date: ven. 7 août 2009 08:07:53

traitéDésolé, seuls les utilisateurs enregistrés peuvent envoyer dans ce forum.
This forum powered by Phorum.